GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

22.02.2019
2019 Yılı Staj İşlemleri

2019 Yılı staj dönemi staj şlemleri süreci başlamıştır. Staj yapacak öğrencilerimizin aşağıdaki işlem basamaklarını eksisksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

1. Staj işlemlerini başlatmak için dilekçelerin akademik danışmanlara imzalatılarak öğrenci işlerinden 2 adet e-imzalı işyeri staj yazısının alınması.
Bahar ders dönemi staj yapacaklar için dilekçe  --> (FORM2 dilekçe örneğini indirmek için tıklayın.)
Yaz dönemi staj yapacaklar için dilekçe -->(FORM1 dilekçe örneğini indirmek için tıklayın.)

2. Öğrenci işlerinden alınan 2 adet e-imzalı işyeri staj yazısı ile birlikte staj sözleşmesinin 2 nüsha olarak öğrenci tarafından imzalanarak staj yapılacak işyerine imzalatılması. (25 Şubat - 10 Nisan)  --> (STAJ SÖZLEŞMESİ ni indirmek için tıklayın) 

3. 2 Adet İşyeri staj yazısı ile birlikte staj sözleşmesinin 2 nüsha olarak tamamının program staj koordinatörüne teslim edilmesi. (19 Nisan)

4. Staj yeri onaylanan ve staj yapmasında engel bulunmayan öğrencilerin ilan edilmesi. (6 MAYIS)

5. Staj yapacak öğrencilerin öğrenci işlerinden staj sözleşmelerinin 1 nüshasını alıp tahakkuk biriminden sigorta giriş işlemlerini kendileri yapması. (7 MAYIS - 5 TEMMUZ)

6. Staj yapacak öğrencilerin staj sözleşmelerinin 1 nüshasın ile tahakku biriminden alınan sigortalı işe giriş bildirgesini  staj yapacakları işyerine görürerek staja başlamaları. 

7. Staj bitiminde staj dosyasını doldurarak staj koordinatörüne teslim etmesi. (STAJ BİTİMİNİ TAKİP EDEN 10 GÜN İÇERİSİNDE)(Kargo ve posta gibi teslimlerde mutlaka gönderiye STAJ DOSYASI ibaresi ve KOORDİNATÖR ÖĞRETİM ELEMANININ ADININ YAZILMASI zorunludur.) --> (STAJ DOSYASI FORMATI nı indirmek için tıklayın) 

8. Staj yapılan işyeri eğer staj ücretlerine işsizlik fonu katkısından faydalanacaksa öğrencinin hesabına işyeri tarafından yapılan staj ödemesini (30 günlük ücret 548,46 tl) gösterir banka dekontuyla birlikte staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı başvuru belgesini doldurup kapalı zarf içerisinde staj dosyasıyla birlikte göndermesi, doldurulan belgenin elektronik ortamda gerzemyo@sinop.edu.tr adresine excell formatında yollaması. --> (staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı başvuru belgesini indirmek için tıklayın.)

 

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016